Værktøjsmager EUX

- svendebrev med studenterkompetence

Uddannelsestilbud til dig, der ønsker at udnytte dit talent i en kombineret erhvervsuddannelse med studiekompetence til en videregående uddannelse.

Skoleophold og evt. indkvartering?

Skoleopholdene vil være en kombination af værktøjsfaglige fag og værkstedsarbejde samt de omtalte gymnasiale fag. De gymnasiale fag vil dog i videst mulig omfang blive søgt integreret i den værktøjsfaglige undervisning.

Under dine skoleophold har du mulighed for at bo på erhvervskollegiet i forbindelse med Skive Tekniske Skole. Det sker i forhold til de gældende regler for indkvartering. Hvis du bor mere end 5 kvarters transporttid (offentlig transport) fra skolen, kan du tilbydes indkvartering. Du vil bo på eget værelse og få morgenmad, frokost og aftensmad på erhvervskollegiet.

Prisen for indkvartering og kost vil afhænge dels af din alder og evt. aftaleforhold. Hør nærmere herom ved skolens studiecenter på 99 149 200.

Uddannelsesstruktur

forlob eux

Hvilken eksamen og prøver er der?

Uddannelsesforløbet afsluttes med en svendeprøve på det sidste skoleophold. Her ud over vil der i uddannelsen være eksamener i seks af de gymnasiale fag og niveauer.

Efter afsluttet uddannelse får eleven et svendebrev samt et EUX bevis med prøvekarakter og årskarakter.

Hvordan foregår praktikdelen?

En erhvervsuddannelse som værktøjsmager EUX forudsætter, at du skal have indgået en ordinær uddannelsesaftale enten inden, under eller efter grundforløbet for at kunne starte på hovedforløbet.

En uddannelsesaftale sikrer dig løn under hele uddannelsesforløbet. Hvis du ingen uddannelsesaftale har under grundforløbet, så gælder reglerne om SU.

I praktikdelen skal du arbejde i en værktøjsvirksomhed, hvor du får den praktiske oplæring og erfaring med værktøjsfremstilling. Dette er vigtigt også i forhold til en evt. kommende videregående uddannelse.

Hvad er indholdet og varighed i uddannelsen?

Varighed
Uddannelsen varer op til 5 år - et komprimeret forløb, der stiller krav til dig om aktiv deltagelse og målrettet indsats. Forløbet vil give dig masser af udfordringer og længere sammenhængede skoleforløb.

Adgangskrav
Du har afsluttet 9. eller 10. klasse, indenfor det seneste år, med minimum karakteren 02 i dansk og matematik. Du starter på Grundforløb 1 (Gf1), hvor du har erhvervsfag og gymnasiale fag.
Er det over 1 år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse starter du på grundforløb 2 (GF 2). Du skal have opnået C niveau i dansk, engelsk og samfundsfag. På GF 2 har du specifikke værktøjsfag og gymnasiale fag.

Grundforløbet
I figuren nedenfor kan du se hvilket grundforløb du skal starte på.
Gymnasiale fag på grundforløbet

Grundforløb 1 (GF 1)
• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C

Grundforløb 2 (GF 2)
• Matematik C
• Fysik C
• Teknologi C

Hovedforløbet
I hovedforløbet vil de faglige kompetencemål (områdefag og specialefag) blive suppleret med gymnasiale fag.

Gymnasiale fag på hovedforløbet
• Dansk A
• Teknikfag B
• Engelsk B,
• Matematik B (Matematik A tilbydes som valgfag)
• Fysik B
• Kemi C
• Industriteknologi B

Hvor skal jeg tilmelde mig eux?

Du tilmelder dig grundforløbet Produktion & Udvikling på Skive Tekniske Skole som værktøjsmager.

HUSK yderligere at oplyse, at du ønsker et eux-forløb. Det gælder uanset om du tilmelder dig direkte til Skive Tekniske Skole, eller gennem din UU vejleder.

For yderligere information bedes du kontakt Skive Tekniske Skoles studiecenter på 99 149 200, eller søge oplysninger på skolens hjemmeside.

Hvad er værktøjsmager eux?

Skive Tekniske Skole udbyder fra august 2011 værktøjsmager som EUX. EUX giver mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med studiekompetencer på gymnasialt niveau. Dette sker i samarbejde med Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter (FDV), Industriens Uddannelser og det faglige udvalg.

Formålet er at give et uddannelsestilbud til særligt engagerede og talentfulde unge, der har forudsætningerne for at læse videre på en videregående uddannelse efter endt erhvervsuddannelse. Det er og har altid været et
stærkt karrieretræk, at sikre sig en erhvervsuddannelse forud for en videregående uddannelse. Og derfor er det sammensatte eux-forløb et godt alternativ til dig, der har ambitioner om mere end et svendebrev.

Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder - et komprimeret forløb, der stiller krav til dig om aktiv deltagelse og målrettet indsats. Forløbet vil give dig masser af udfordringer og længere sammenhængende skoleforløb.