Få svar på dine spørgsmål!

Herunder finder du svar på nogle at de mest stillede spørgsmål vi har fået vedrørende værktøjsmager-uddannelsen.

 

Skal man have uddannelsesaftale som EUX?

Man kan starte på grundforløbet EUX værktøjsmager uden at skulle have en uddannelsesaftale, men nogle får lavet aftale inden opstart. Det er dog først senest efter grundforløbet man skal have en uddannelsesaftale for at komme videre. Der kan også tilbydes skolepraktik, hvis man ikke har fået en uddannelsesaftale

Hvilke gymnasiale fag er der i EUX?

På grundforløbet vil du skulle have følgende fag på C-niveau: Dansk, Matematik, Engelsk, Samfundsfag, Fysik, Teknologi, Informationsteknologi.

På hovedforløbet vil du have følgende fag og niveauer: Dansk A, Matematik B (mulighed for A niveau som valgfag), Engelsk B, Fysik B, Kemi C, Teknikfag B, Teknologi B.

Er der mulighed for en pige at få en uddannelsesaftale som værktøjsmager?

Ja, det er bestemt en mulighed. Og mange piger klarer sig endda godt i værktøjsbranchen. Så det er muligt.

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen?

Du kontakter din lokale tekniske skole og tilmelder dig grundforløbet Produktion & Udvikling og vælger uddannelsesretningen for værktøjsmageruddannelsen. Uddannelsesretningen skal du skifte til efter ca. 10 ugers grundforløb. Herefter skal du på hovedforløbet, og her vil den lokale skole sørge for at du bliver overført til værktøjsmagerskolen i Skive, hvor du skal tage resten af skoleopholdene.

Hvor kan jeg finde praktikplads som værktøjsmagere?

På denne hjemmeside kan du se hvilke virksomheder der uddanner lærlinge.
Yderligere kan du på følgende link se hvilke virksomheder, der er godkendt til at måtte uddanne værktøjsmagere.
www.praktikpladsen.dk

Hvor får jeg fat i en uddannelsesaftale?

Du kan få den udleveret hos den lokale tekniske skole, eller du kan downloade den her fra siden.

Klik på linket for at hente en uddannelsesaftale-blanketten:
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF13/130712%20Uddannelsesaftale.ashx

Er uddannelsesaftalen bindende for hele uddannelsesforløbet?

For det meste er aftalen gældende for hele uddannelsestiden. De 3 første måneder er dog en gensidig prøvetid, hvilket betyder, at både du og virksomheden kan ophæve aftalen uden begrundelse. Efter prøvetiden er uddannelsesaftalen gældende for resten af uddannelsestiden.

Der findes dog muligheder for andre typer uddannelsesaftaler enten som en kombinationsaftale, hvor to eller flere virksomheder deles om en lærling i uddannelsestiden (altså skiftende praktikvirksomhed), eller også en kort uddannelsesaftale, der tegnes for typisk ca. 1 år ad gangen (dækkende en praktikperiode og et skoleophold). Herefter skal der tegnes ny kort aftale med f.eks. anden virksomhed o.s.v.

Hvad hvis jeg har taget en gymnasial uddannelse?

Hvis du har gennemført en htx (teknisk gymnasium), vil du kunne opnå merit for dele eller hele grundforløbet. Dette vil afhænge af hvilke teknologi- og teknikfag du har gennemført.

Mange værktøjsvirksomheder vil meget gerne have lærlinge med htx baggrund, også selvom du har planer om at ville læse videre bagefter svendeprøven.

Hvis jeg i forvejen har kompetencer fra anden uddannelse, kan jeg så få kortere uddannelsestid?

Hvis du i forvejen har erhvervet dig nogle kompetence i form af anden uddannelse eller relevant erhvervsarbejde, så vil du kunne blive meritvurderet, hvilket betyder, at skole og faglige udvalg vurderer om og i givet fald hvilken merit (afkortning), du vil kunne få.

Hvordan med indkvartering ved skoleophold på hovedforløbet?

Hvis du bor mere end 5 kvarters transporttid med offentlig transportmiddel fra skolen i Skive, så vil du kunne tilbydes indkvartering på erhvervskollegiet, som ligger ved siden af skolen. Her kan du bo og spise sammen med andre unge under uddannelse. Du betaler 495 kr. (2014 pris) for kost og logi pr. uge. Nogle virksomheder giver et tilskud til opholdet på erhvervskollegiet. Du vil dog modtage betaling fra virksomheden for transportudgifterne til og fra skolen (også hjemrejse i weekenderne).

Hvad er lønnen under uddannelsen?

Der er i overenskomsten aftalt en mindstesats for lærlinge. Den justeres hvert år i marts måned, ligesom du skifter til næste løntrin på årsdagen for uddannelsesaftalens udløb. F.eks. hvis din aftale udløber 31. juli 2018, så vil du skifte fra løntrin 1 til løntrin 2 pr. 31. juli 2015 og igen til løntrin 3 pr. 31. juli 2016 o.s.v.

Se lønsatserne på følgende link:
http://www.danskmetal.dk/metalungdom/

Kan jeg få løn under uddannelsen?

Så snart du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, så vil du få løn i uddannelsestiden. Du skal senest efter dit afsluttede grundforløb have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Har du ikke uddannelsesaftale under grundforløbet, og er du over 18 år kan du få SU.

Har du spørgsmål du ikke kan finde svar på her, kan du Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .